• Oostenbach Bewindvoering & Mentorschap
  • Hulp bij uw financiën

Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek krijgen vaak ondersteuning thuis of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Maar wat als een cliënt zelf niet (volledig) in staat is om die keuzes te maken? En wat als er ook geen familie (meer) is die dit voor je kan of wil doen? Dan kan een mentor die de persoonlijke belangen behartigt uitkomst bieden.

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan een meerderjarig persoon als deze persoon als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat is om zijn belangen na niet-financiële aard te behartigen.

Omdat het bij mentorschap gaat over niet-financiële zaken, moet u denken aan bijvoorbeeld beslissingen met betrekking tot de verzorging van de betrokkene, zijn verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

Maar de betrokkene mag natuurlijk nooit tegen zijn vrije wil in onderworpen worden aan medische experimenten. Dat geldt ook voor de opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Voorbeelden van beslissingen die de mentor wel mag nemen zijn: tandarts behandeling / de keuze van het soort behandeling / de keuze van bepaalde medicijnen.

De mentor treedt ook op als raadgever, bemiddelaar en als bewaker van de belangen van de betrokkene. De mentor brengt op verzoek van de kantonrechter verslag uit van het mentoraat. De mentor is verplicht om alle gewenst inlichtingen aan de kantonrechter te verstrekken.

Bij “Oostenbach bewind & mentor” kunt u terecht voor een professioneel en vertrouwd mentorschap.

Oostenbach logo